Hoogleraren wijsbegeerte

Van Opzoomer tot nu. Wijsgerige oraties in Nederland 1846-2018
Inaugurele redes en afscheidsredes in wijsbegeerte en ethiek

Mijn website hooglerarenwijsbegeerte.nl was online van 9 september 2015 tot 9 april 2024. Voorlopig ben ik niet van plan de site te herpubliceren.

Voor een kopie d.d. 7 april 2024 zie archive.today of archive.org.