Bibliografisch onderzoek (2)

Nu ik vandaag in de bestaande Deely-bibliografieën (tot 2010) een omissie heb ontdekt, overweeg ik zelf een bibliografie te publiceren. De twee bibliografieën missen beide dezelfde titel, dus een van de twee moet wel een (gedeeltelijke?) kopie van de ander zijn, maar geen van beiden noemt de ander, al heb ik wel een vermoeden wie van de twee de boosdoener is. Het vergt al even tijd om die twee bibliografieën gedegen te vergelijken (minstens 285 titels, al heb ik ook al een doublure ontdekt), tijdrovender is het om de bibliografie te completeren, of daartoe althans een poging te wagen. En het is voor mij ook enigszins nieuw terrein: Deely heeft wereldwijd gepubliceerd, het is niet eenvoudig alle titels te achterhalen. Een uitdaging zou het derhalve zeker zijn, en ik denk dat zijn vak- en tijdgenoten het niet op zich zullen nemen de periode 2010-2017 en later aan te vullen, dus iemand van de jongere generatie zal het moeten doen. In elk geval zal Cobley geconsulteerd moeten worden, en mogelijk Brooke. Ik laat het idee even bezinken; het zou veel lezen vergen, dat zou ik dan beter kunnen combineren met het schrijven van een inleidend werk, en dan ben ik minstens een jaar verder.