Bart FM Droog, Geite Gods (1)

Midzomer 2023 verscheen te Eenrum Bart FM Droogs Geite Gods. Gedichten 2013-2023. Het gratis e-book is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Congres, in samenwerking met de Belgisch-Nederlandse Conferentie. Het bevat eenenzestig gedichten, naast de inleiding en de verantwoording: voor elk der potentiële drieënzestig lezers dus potentieel een eigen stuk. De afbeelding hiernaast is een bewerking van de titelpagina, met kleuren van het voorplat.

Gedichten 2013-2023 – ja, maar er zijn ook wat oudere gedichten bij. De gedichten zijn niet chronologisch opgenomen: de bundel is, veelal naar thematische ordening, die soms tijdsordening betekent, opgedeeld in zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is ongetiteld, tenzij ‘INHOUDSOPGAVE’, dat dezelfde opmaak als de titels van de verdere delen kent, als titel boven de eerste acht gedichten moet doorgaan, gedichten die dan wellicht exemplarisch worden geacht voor wat volgt. Hoe dies zij, om de ontwikkeling van Droogs poëzie eventueel ook enigszins in de tijd te kunnen duiden, heb ik de gedichten chronologisch geordend:

In de inhoudsopgave staan de titels van de gedichten regulier in onderkast, met hoofdletter aan het begin, boven de gedichten zelf verschijnt de titel vrijwel telkens in hoofdletters. De titels van de hoofdstukken, in kapitalen genoemd in de inhoudsopgave, komen in de rest van de bundel niet terug: alle gedichten volgen elkaar zonder onderbreking op. Hier de datering van de gedichten per hoofdstuk:

 • [INHOUDSOPGAVE]: 8 gedichten
  2011 – 2012 – 2013×2 – 2014×2 – 2021 – 2022
 • SOMME EN IJZER, 1914-1918, 2014-2018: 5 gedichten
  2013 – 2018×4
 • VAN ZEVERLAND TOT NOVGOROD: 19 gedichten
  2013×2 – 2014×3 – 2015×2 – 2016 – 2017×6 – 2018×2 – 2020 – 2021 – 2022
 • 2020-2021 – CORONA EN ANDERE MISÈRE: 9 gedichten
  1984 – 2020×2 – 2021×6
 • 2022 – OORLOG: 11 gedichten
  2022×11
 • 2023: 3 gedichten
  2023×3
 • ANDERMANS WERKEN, DE VERTALINGEN: 3 vertalingen [met originelen]
  2014 [20ste eeuw] – 2017 [8ste eeuw] – 2018 [20ste eeuw]

Afgezien van de vertalingen, bevat de bundel dus 52 gedichten uit de periode 2013-2023, waarvan een kwart uit 2022 en meer dan de helft uit de jaren 2020-2023. In een grafiek ziet dat er bijvoorbeeld zo uit:

Heeft Droog in 2019 geen enkel gedicht geschreven? Misschien, maar een zoekmachineopdracht leidt tot de conclusie dat Geite Gods geen volledig verzameld werk over de periode betreft. Zo zijn er in elk geval online bij The Post Online (TPO) vanaf 2020 nog wel andere gedichten te vinden.

Voordat ik, hopelijk morgen, wat naar de inhoud ga, hier een indrukwekkende registratie van de vertaling van het gedicht ‘In Duitsland’ (uit de bundel Deze dagen, 1998), een video die ik vandaag aantrof.

Friedenstein

Reacties

2 reacties op “Bart FM Droog, Geite Gods (1)”

 1. […] opgevoerd (zie naast de ‘Verantwoording’ bijvoorbeeld dit artikel, en ook de video hier). In het gedicht ‘Rood-wit-blauw’ (2022) wordt Nic in stelling gebracht tegen boeren […]

 2. […] formele ontleding van Geite Gods kwam voort uit het volgende: toen ik vorige week donderdag voor het eerst de bundel […]