De Oosterse Bibliotheek

Advertentie in Boekenbijlage NRC Handelsblad 23 oktober 1979

Na het lezen, lang geleden, van Sangam – Over helden en minnaars. Klassieke Tamilpoëzie uit Zuid-India (1979; vertaling en inleiding door Herman Tieken), was mijn interesse in De Oosterse Bibliotheek-reeks van Meulenhoff gewekt. De delen zijn in kringloopwinkels en antiquariaten van afstand herkenbaar: zwart glimmende rug met titel en de dikke Meulenhoff M. Zo verzamelde ik door de jaren heen acht delen en al overtroffen de latere zeven delen niet de bekoring van Sangam, ik vroeg me af hoe uitgebreid die serie was en vond nergens een pasklaar antwoord. Dus heb ik in de zomer van 2022 via Worldcat en andere bronnen (bij bibliografisch onderzoek blijkt informatie van handelaren telkens weer onontbeerlijk) zelf een overzicht samengesteld.

(In vroegere jaren zou ik zo’n serie-overzicht op Wikipedia hebben gepubliceerd, gelijk deze, deze, deze en deze, maar de coterie aldaar heeft mij in 2021 wereldwijd verbannen.)

Bij Meulenhoff verschenen in de serie De Oosterse Bibliotheek de volgende delen:

1. De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel
Volgens de Soerakartase traditie bewerkt door Ki Kodiron; vertaald uit het Javaans en van toelichtingen voorzien door J.J. Ras – [1976]

2. De drie woorden. Vijf Chinese novellen
Feng Meng-Long. Vertaald uit het Chinees en ingeleid door W.L. Idema – 1976

3. Senryū. De waterwilgen. Vierhonderdnegentig senryū-gedichten
Vertaald uit het Japans en ingeleid door J. van Tooren; met een bijdrage van F. Vos – 1976

4. Het epos van Heraklios [op het omslag: Heraklios. De strijd van Mohammed tegen de Christenen. Swahili-epos]
Uit het Swahili vertaald in het oorspronkelijke metrum door J. Knappert – 1977

5. Vier Upaniṣaden [Wijsheid uit het hindoeïstische Indië]
Vertaald uit het Sanskrit en ingeleid door Ali Beth – 1977

6. De ring van de duif. Over minnaars en liefde [Moorse verhandeling over minnaars en liefde]
Ibn Hazm. Vertaald uit het Arabisch en ingeleid door Remke Kruk & J.J. Witkam – 1977

7. Liefde rond, liefde vierkant. Bloemlezing uit de sijo-poëzie [Zeven eeuwen Koreaanse poëzie]
Vertaald uit het Koreaans en beschreven door Frits Vos – 1978

8. Śakuntalā. Drama in zeven bedrijven [Oudindisch hofdrama]
Kālidāsa. Vertaald uit het Oud- en Middelindisch door Jozef Deleu [vertaling gebaseerd op de teksteditie van A. Scharpé] – 1977

9. De beschilderde huid. Spookverhalen
Pu Songling. Vertaald uit het Chinees en ingeleid door W.L. Idema, B.J. Mansvelt Beck, N.H. van Straten – 1978

10. Het leven van de Boeddha [Vertaald uit de vroegste Chinese overlevering]
Vertaald uit de vroegste Chinese overlevering en ingeleid door E. Zürcher – 1978

11. Sjeik Abdullah en de bloemen. Hikayat Merong Mahawangsa [Maleise hofkroniek]
Vertaald uit het Maleis en ingeleid door H.M.J. Maier – 1978

12. De kraanvogel en de schildpad. Vijf Nō en vier Kyōgen [Japanse Nō en Kyōgen]
Vertaald uit het Japans en ingeleid door Erika de Poorter – 1978

13. Tjalon Arang. Volksverhalen en legenden van Bali [Volksverhalen en legenden uit Bali]
Vertaald en ingeleid door C. Hooykaas – 1979

14. Sangam. Over helden en minnaars. Klassieke poëzie uit Zuid-India [Klassieke Tamil-poëzie uit Zuid-India]
Uit het Tamil vertaald en ingeleid door Herman Tieken – 1979

15. Het leven van Mohammed. De vroegste Arabische verhalen [over de Profeet]
Ibn Ishaq. Vertaald en toegelicht door Wim Raven – 1980

16. De weg tot het inzicht. Bodhicaryāvatāra [Boeddhistische mystiek]
Śāntideva. Vertaald uit het Sanskrit en ingeleid door Ria Kloppenborg – 1980

17. De Redder der Armen. Koreaanse verhalen
Vertaald uit het Koreaans en ingeleid door B.C.A. Walraven – 1980

18. Ongrijpbaar is de Ganges. Verhalen uit het Pāli [Fabels uit het Pāli]
Vertaald en ingeleid door Tonny Scherft – 1981

19. De avonturen van de tien prinsen. Daśakumaracarita [Oud-Indiase schelmenroman]
Dandin. Uit het Sanskrit vertaald en ingeleid door Erik Maten – 1981

20. De kluizenaar [Doekoeh Siladri]. Balisch volksverhaal
Vertaald en ingeleid door C. Hooykaas – 1982

21. De vorsten van het woord. Teksten over dichterschap en poëzie uit Oosterse tradities. Studies en vertalingen
Onder redactie van W.L. Idema, met bijdragen van G.J.H. van Gelder, J.T.P. de Bruijn, H.J.H. Tieken, G.H. Schokker, W.L. Idema, W.J. Boot, P.H. Drijvers en D.W. Fokkema – 1983

22. Het verhaal van de westerkamers in alle toonaarden [China’s beroemdste liefdesgeschiedenis]
Mijnheer Dong. Uit het Chinees vertaald en ingeleid door W.L. Idema – 1984

23. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. De geschiedenis van Hayy ibn Yaqzan
Abu Bakr Muhammad ibn Tufayl. Uit het Arabisch vertaald en ingeleid door Remke Kruk – 1985

24. Het epos van Lianja. Epiek en lyriek van de Mòngò [Verhalen en gedichten van de Mongo in Centraal-Afrika]
Verzameld, vertaald en ingeleid door G. Hulstaert – 1985

Supplement: Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse bibliotheek
W.L. Idema, Aad Nuis, D.W. Fokkema – 1979

[Spiegel van de klassieke Chinese poëzie. Van het Boek der oden tot de Qing-dynastie
Gekozen, vertaald en toegelicht door W.L. Idema. Uitgave van Meulenhoff i.s.m. de Stichting De Oosterse Bibliotheek – 1991]

Bij Brill verschenen in voortzetting van De Oosterse Bibliotheek nog:

Vorstelijke humor. Drie kluchten uit het klassieke India
Uit het Sanskrit vertaald en ingeleid door Herman Tieken en Godard Schokker – 1991

In deze tijd maar nauwelijks te vinden. De Maleise roman van Hofjuffer Tamboehan
Vertaald uit het Maleis en ingeleid door G.L. Koster en H.M.J. Maier – 1991


De Oosterse Bibliotheek beoogt de grote literaire klassieken uit de oosterse taalgebieden toegankelijk te maken via rechtstreekse, goed leesbare vertalingen. De Oosterse Bibliotheek is een samenwerkingsproject tussen de Stichting ter bevordering van literaire vertalingen uit moeilijk toegankelijke talen: De Oosterse Bibliotheek te Leiden en de Algemene Uitgeverij Meulenhoff Nederland bv te Amsterdam.

De Stichting De Oosterse Bibliotheek is aangewezen als ‘National Fund’ in Nederland van het UNESCO-project ter vertaling van moeilijk toegankelijke literaire werken. De UNESCO en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen zijn vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur.
De Oosterse Bibliotheek staat onder redactie van een redactieraad, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende oriëntalistische specialismen: de sinologie, de japanologie, de indonesianistiek, de afrikanistiek, de arabistiek en de indologie.

Redactieraad: prof. dr. W.L. Idema, dr. J.J. Ras, dr. G.H. Schokker, prof. dr. J. Voorhoeve, drs. B.C.A. Walraven, drs. J.J. Witkam.